Winstbelasting

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Winstbelasting > Naheffingsaanslag

 

 

Naheffingsaanslag

Wanneer ontvangt u een aanslag?

U ontvangt een náheffingsaanslag:
  • als u uw aangifte niet of niet op tijd hebt ingediend;
  • wanneer u minder hebt betaald dan het bedrag dat is vermeld in uw laatste definitieve aangifte;
  • als u op een voorlopige of definitieve aangifte niet of te laat heeft betaald;
  • als blijkt dat u op uw voorlopige of definitieve aangifte een lager bedrag heeft betaald dan in uw aangifte is vermeld;
  • als van uw aangifte is afgeweken.

Bezwaar en beroep

Tegen de aan u opgelegde naheffingsaanslag kunt u binnen twee maanden na dagtekening bezwaar aantekenen bij de inspecteur der Belastingen. Hierop moet de Inspecteur der Belastingen binnen negen maanden antwoorden.  Indien u het niet eens bent met de beslissing van de Inspecteur der Belastingen of indien deze zonder reden niet binnen de termijn van negen maanden reageert dan kunt u binnen twee maanden hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van Beroep voor Belastingzaken (de belastingrechter).
 

Wanneer en hoe moet de naheffingsaanslag worden betaald?

De aanslag moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening ervan. Betalingen kunt u doen bij de Eilandsontvanger aan de Regentesselaan z/n. De kassa’s zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.45 uur tot 15.30 uur. Betalingen kunt u ook doen via de giro en banken.

terug naar boven