De successiebelasting wordt geheven naar een tarief volgens de volgende tabel

 
  Wanneer de vermogensvermeerdering bedraagt:
Bij verkrijging als: f. 2.000,-- of minder Volgende
f. 2.000,--
Volgende
f. 4.000,--
Volgende
f. 8.000,--
Volgende
f. 16.000,--
Volgende
f. 32.000,--
Volgende
f. 64.000,--
Volgende
f. 128.000,--
Volgende
f. 256.000,--
Volgende
f. 512.000,--
Over het meerdere
Bloedverwant in de rechte neerdalende lijn of de overblijvende echtgenoot…………… 2 % 2.4 % 2.8 % 3.2 % 3.6 % 4 % 4.4 % 4.8 % 5.2 % 5.6 % 6 %
Bloedverwant in de rechte opgaande lijn……………… 3 % 3.6 % 4.2 % 4.8 % 5.4 % 6 % 6.6 % 7.2 % 7.8 % 8.4 % 9 %
Broeder of zuster…………………… 4 % 4.8 % 5.6 % 6.4 % 7.2 % 8 % 8.8 % 9.6 % 10.4 % 11.2 % 12 %
Broeders- of zusterskind of kleinkind……………… 6 % 7.2 % 8.4 % 9.6 % 10.8 % 12 % 13.2 % 14.4 % 15.6 % 16.8 % 18 %
In alle andere gevallen………… 8 % 9.6 % 11.2 % 12.8 % 14.4 % 16 % 17.6 % 19.2 % 20.8 % 22.4 % 24 %