Mededelingen

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Omzetbelasting > Mededelingen

 

 

De Inspecteur der Belastingen Curacao maakt het volgende bekend:

Mededelingen omzetbelasting

Schema verhuur onroerend goed en omzetbelasting

De verhuur van onroerend goed kan voor omzetbelasting diverse gevolgen hebben. In het Schema verhuur onroerend goed en omzetbelasting zijn de gevolgen overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.


Vermeld bij uw betaling altijd het betaalkenmerk!

Vermeld bij de betaling van de door u verschuldigde omzetbelasting altijd het betaalkenmerk. Het betaalkenmerk bevat informatie over uw Crib-nummer, het aangiftetijdvak en het belastingmiddel. Hierdoor kan de Ontvanger uw betaling goed verwerken en voorkomt u een (onnodige) naheffingsaanslag. Het betaalkenmerk vindt u in de rechterbovenhoek van het aangiftebiljet.

Let op! Gebruik altijd een origineel aangifteformulier (geen kopie!). Heeft u het originele aangifteformulier niet meer, neem dan contact op met de Afdeling omzetbelasting of registreer voor het doen van online aangifte voor de omzetbelasting.

Let op! Het betalen van meerdere belastingen of premies (bijv. omzetbelasting, loonbelasting en premies AOV, AVBZ en BVZ) in één betaling is niet mogelijk. Betaal de verschuldigde belastingen of premies afzonderlijk en vermeld steeds het juiste betaalkenmerk.

terug naar boven

Inbedding logeergastenbelasting in de omzetbelasting per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de logeergastenbelasting afgeschaft. Vanaf dat moment bent u ter zake van het verstrekken van logies aan vakantiegangers omzetbelasting verschuldigd. Het omzetbelastingtarief voor het verstrekken van logies blijft gelijk aan het tot 2016 geldende tarief voor de logeergastenbelasting en bedraagt 7%. Indien u in 2015 logeergastenbelasting verschuldigd bent geweest, ontvangt u voor 2016 aangiftebiljetten omzetbelasting.

Meer informatie over de inbedding van de logeergastenbelasting vindt u hier

terug naar boven

Aangiftebiljetten omzetbelasting worden in januari 2016 verstuurd

De aangiftebiljetten omzetbelasting voor de jaaraangevers 2015 en de maandaangevers 2016 worden in januari 2016 per post verstuurd. Heeft u eind januari 2016 uw aangiftebiljetten nog niet ontvangen? Neem dan contact op met de Afdeling omzetbelasting.

terug naar boven

Vanaf 1 januari 2014 verplichte prijsaanduiding inclusief omzetbelasting

Met ingang van 1 januari 2014 mogen ondernemers hun goederen en diensten alleen nog aanbieden tegen een prijs waarin de verschuldigde omzetbelasting (hierna: OB) is begrepen, de zogenoemde consumentenprijs. Het hanteren van prijsaanduidingen waarbij de prijs exclusief de verschuldigde OB wordt vermeld, is verboden. Ook het dubbel prijzen van goederen en diensten, waarbij de prijs zowel inclusief als exclusief OB wordt vermeld, is niet langer toegestaan.

Meer informatie vindt u in het Persbericht van de Inspectie der Belastingen ( Nederlands / Papiamentu ).

terug naar boven

Online aangifte doen voor de omzetbelasting: snel, handig en veilig!

Via de beveiligde online portaal van de Inspectie der Belastingen kunt u uw aangifte omzetbelasting ook via het nternet indienen. Snel, handig en veilig! Maakt u nog geen gebruik van deze mogelijkheid? Ga dan snel naar de online portaal en registreer nog vandaag!

terug naar boven

Contactgegevens Afdeling omzetbelasting

De medewerkers van de Afdeling omzetbelasting van de Inspectie der Belastingen kunt u bereiken per telefoon, fax of email.

Telefoon: 734-2550 (algemeen)
                734-2529, 734-2552, 734-2557 of 734-2569
Fax:         736-7800
Email:      preguntaob@gobiernu.cw

Ook kunt u een bezoek brengen aan het loket omzetbelasting (rdieping van het belastinggebouw aan de Regentesselaan.

Openingstijden loket omzetbelasting (loket 9):
                maandag t/m vrijdag:     08:00 uur – 11:30 uur
                                                    14:00 uur – 15:30 uur

Het postadres van de Afdeling omzetbelasting is:
        Inspectie der Belastingen
        Afdeling omzetbelasting
        Regentesselaan z/n
        Willemstad, Curaçao

terug naar boven