Loonbelasting...

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Loonbelasting en AOV/AWW/AVBZ > Vermindering van Loonbelasting

 

 

Vermindering van loonbelasting


Op uw loon, uitkering of pensioen wordt loonbelasting ingehouden. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt hierbij geen rekening met uw aftrekposten. Er wordt alleen rekening gehouden met het (overdraagbare deel van) de basiskorting, de kindertoeslag, de ouderentoeslag en een vast bedrag ad fl. 500 voor beroepskosten. Als u wel aftrekposten heeft, wordt dus eigenlijk te veel loonbelasting ingehouden. Die krijgt u pas terug bij uw aanslag inkomstenbelasting. Na afloop van het kalenderjaar vindt de definitieve afrekening plaats bij de aanslag inkomstenbelasting. Deze aanslag wordt opgelegd nadat u uw aangifte heeft ingediend.
U kunt voorkomen dat er van u te veel loonbelasting wordt ingehouden door een verzoek in te dienen om vermindering van loonbelasting

Voorwaarden:
  • U kunt verzoeken om vermindering van loonbelasting als u over het afgelopen jaar een aangiftebiljet inkomstenbelasting hebt ingediend. Indien u niet aan deze voorwaarde hebt voldaan, wordt uw verzoek om vermindering van loonbelasting afgewezen.
     
  • U krijgt vermindering van loonbelasting indien het bedrag van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting vermoedelijk meer dan een vierde of meer dan fl. 1.000 lager zal zijn dan de loonbelasting die over het jaar of het tijdvak wordt ingehouden.
     
  • Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug. De Inspectie beoordeelt en stelt vast voor welk bedrag u vermindering van loonbelasting krijgt. Vervolgens stuurt de Inspectie u een beschikking waarop het bedrag van de vermindering van loonbelasting staat.

Let op! Stuur het formulier niet terug als na het invullen blijkt dat vermindering van loonbelasting in uw situatie niet mogelijk is.

Vermijd een te grote teruggaaf

In de verzamelstaat berekent u het maximale bedrag waarvoor u vermindering van loonbelasting kunt vragen. U kunt echter ook voor een lager bedrag een vermindering van loonbelasting vragen. Het kan namelijk voorkomen dat u op basis van de definitieve aanslag moet bijbetalen, bijvoorbeeld omdat u een aftrekpost te hoog, of uw inkomsten die niet onder de loonbelasting vallen te laag heeft ingeschat. Als u een vermindering van loonbelasting vraagt voor een lager bedrag dan u eigenlijk verwacht, beperkt u het risico dat u bij de definitieve aanslag alsnog moet bijbetalen.

terug naar boven


Definitieve afrekening

Als u vermindering van loonbelasting heeft gekregen, ontvangt u automatisch een aangiftebiljet inkomstenbelasting. Aan de hand van uw aangifte beoordeelt de inspectie of het bedrag van de vermindering juist was. Op uw definitieve aanslag staat dan of u alsnog moet bijbetalen, of dat u geld terugkrijgt.

Als u geen aangiftebiljet ontvangt, bent u verplicht om bij de Inspectie een aangiftebiljet aan te vragen.

terug naar boven