Mededelingen

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
 Belastingen > Loonbelasting > Mededelingen

 

 

De Inspecteur der Belastingen Curaçao maakt het volgende bekend:

Online aangifte doen voor de Loonbelasting: snel, handig en veilig!

Via de beveiligde online portaal van de Inspectie der Belastingen kunt u uw aangifte loonbelasting ook via het internet indienen. Snel, handig en veilig! Maakt u nog geen gebruik van deze mogelijkheid? Ga dan snel naar de online portaal en registreer nog vandaag!
 

terug naar boven

 
2017
 • De Inspecteur der Belastingen Curaçao maakt aan alle werkgevers en werknemers bekend dat de
  premie-inkomensgrens ingevolge de Landsverordening A.O.V./A.W.W. met ingang van
  1 januari 2017 NAf 100.000,-- bedraagt.
  De gezamenlijke premie voor de A.O.V. en de A.W.W. bedraagt 16% waarvan tenminste 9,5% ten
  laste van de werkgever komt.
  De maximaal te betalen premie wordt NAF.16.000,--

   

  De werknemer die een jaarloon geniet van NAF. 100.500 of meer,
  (100.500 – 500 = 100.000,- x 16 %) betaalt dit maximum.
  Indien het premie-inkomen meer dan NAf 100.000 per jaar bedraagt, is over het meerdere 1% premie
  verschuldigd. Hieraan hoeft de werkgever niet bij te dragen.


  De maximaal verschuldigde premies A.O.V. / A.W.W. over het jaar 2017 bedragen dan:

 

Per week

Per quincena

Per maand

Per jaar

Loon

 1.932,96

 3.865,38

 8.375

 100.500

Aandeel werkgever (9,5%)

182,96

365,38

791,67

 9.500

Aandeel werknemer (6,5%)

125

250

541,66

6.500

Totaal (16%)

 307,69

615,38

1.333,33

16.000

Voor premieplichtigen die een inkomen hebben minder dan naf. 27.634 geldt een premiekorting.Zie Toelichting


Toelichting op de korting premie AOV/AWW


Voor lage inkomens geldt met ingang van 1-1-2012 een kortingsregeling voor de premies AOV/AWW. De premie bedraagt 16% (werkgeversdeel 9,5% en werknemersdeel 6,5%). De korting is 6,5% van de premievoet. De premievoet is NAf. 9.340 en wordt verminderd met 33,8% van het premie-inkomen en bedraagt maximaal het premie-inkomen.
U berekent de korting dus als volgt: (NAf. 9.340 – (33,8% * premie-inkomen)) * 6,5%.

Kort samengevat geeft de regeling het volgende resultaat:
Werknemers met premie-inkomen tot NAf. 6.980 zijn geheel vrijgesteld van het werknemersgedeelte
van de premies AOV/AWW. De korting houdt op van toepassing te zijn bij een premie-inkomen van NAf. 9.340 / 0,338 = NAf.27.633. Bij premie-inkomens tussen NAf. 6980 en NAf. 27.633 geldt een aflopende korting op de premies. De korting komt toe aan de werknemer! De regeling heeft geen invloed op de door de werkgever verschuldigde premie.

Enkele voorbeelden ter toelichting
 

Voorbeeld 1
Een werknemer heeft een premie-inkomen van NAf. 20.000. De totaal verschuldigde premie bedraagt
NAf. 3.200 (16% van NAf. 20.000). Hiervan is door hem verschuldigd 6,5% * NAF 20.000 = NAf. 1.300.
De korting wordt als volgt berekend: NAf. (9.340 -/- (33,8% van Naf. 20.000)) * 6,5% = NAf 167,70.
De door de werknemer verschuldigde premie bedraagt dan: NAf. 1.300 – 167,70 = NAf. 1.132,30
 

Voorbeeld 2
Een werknemer heeft een premie-inkomen van NAf. 27.000. De totaal verschuldigde premie bedraagt NAF. 4.320 (16% van NAF. 27.000). Hiervan is door hem verschuldigd 6,5% * NAf 27.000 = NAf. 1.755.
De korting wordt als volgt berekend: NAF. (9.340 -/- (33,8% van Naf. 27.000)) * 6,5% = NAF 13,91.
De door de werknemer verschuldigde premie bedraagt dan: NAF. 1.755 – 13,91 = NAF. 1.741,09
 

Bij personen die niet in loondienst werken, maar ook voor weduwen en wezen die een pensioen genieten, komen de premies volledig voor hun rekening. De berekeningen in de voorbeelden hiervoor zijn ook op hen van toepassing.
Voor deze personen is vervolgens nog de glidingscale van toepassing. Stel dat het percentage van de
glidingscale in voorbeeld 1 55% en in voorbeeld 2 65% bedraagt.
De verschuldigde premie bedraagt dan in voorbeeld 1 NAF. (3.200 – 167,70) * 55% = NAF. 1.667,76
en in voorbeeld 2 (4.320 – 13,91) * 65% = NAF. 2.798,95

 

2014
 • De Inspecteur der Belastingen Curaçao maakt aan alle werkgevers en werknemers bekend dat de
  premie-inkomensgrens ingevolge de Landsverordening A.O.V./A.W.W. met ingang van
  1 januari 2014 NAf 100.000,-- bedraagt.
  De gezamenlijke premie voor de A.O.V. en de A.W.W. bedraagt 16% waarvan tenminste 9,5% ten
  laste van de werkgever komt.
  De maximaal te betalen premie wordt NAF.16.000,--

   

  De werknemer die een jaarloon geniet van NAF. 100.500 of meer,
  (100.500 – 500 = 100.000,- x 16 %) betaalt dit maximum.
  Indien het premie-inkomen meer dan NAf 100.000 per jaar bedraagt, is over het meerdere 1% premie
  verschuldigd. Hieraan hoeft de werkgever niet bij te dragen.


  De maximaal verschuldigde premies A.O.V. / A.W.W. over het jaar 2014 bedragen dan:

 

Per week

Per quincena

Per maand

Per jaar

Loon

 1.932,96

 3.865,38

 8.375

 100.500

Aandeel werkgever (7,5%)

182,96

365,38

791,67

 9.500

Aandeel werknemer (6,5%)

125

250

541,66

6.500

Totaal (14%)

 307,69

615,38

1.333,33

16.000

Voor premieplichtigen die een inkomen hebben minder dan naf. 27.634 geldt een premiekorting.


Toelichting op de korting premie AOV/AWW
Voor lage inkomens geldt met ingang van 1-1-2012 een kortingsregeling voor de premies AOV/AWW. De premie bedraagt 16% (werkgeversdeel 9,5% en werknemersdeel 6,5%). De korting is 6,5% van de premievoet. De premievoet is NAf. 9.340 en wordt verminderd met 33,8% van het premie-inkomen en bedraagt maximaal het premie-inkomen.
U berekent de korting dus als volgt: (NAf. 9.340 – (33,8% * premie-inkomen)) * 6,5%.

Kort samengevat geeft de regeling het volgende resultaat:
Werknemers met premie-inkomen tot NAf. 6.980 zijn geheel vrijgesteld van het werknemersgedeelte
van de premies AOV/AWW. De korting houdt op van toepassing te zijn bij een premie-inkomen van NAf. 9.340 / 0,338 = NAf.27.633. Bij premie-inkomens tussen NAf. 6980 en NAf. 27.633 geldt een aflopende korting op de premies. De korting komt toe aan de werknemer! De regeling heeft geen invloed op de door de werkgever verschuldigde premie.

Enkele voorbeelden ter toelichting
Voorbeeld 1
Een werknemer heeft een premie-inkomen van NAf. 20.000. De totaal verschuldigde premie bedraagt
NAf. 3.200 (16% van NAf. 20.000). Hiervan is door hem verschuldigd 6,5% * NAF 20.000 = NAf. 1.300.
De korting wordt als volgt berekend: NAf. (9.340 -/- (33,8% van Naf. 20.000)) * 6,5% = NAf 167,70.
De door de werknemer verschuldigde premie bedraagt dan: NAf. 1.300 – 167,70 = NAf. 1.132,30
Voorbeeld 2
Een werknemer heeft een premie-inkomen van NAf. 27.000. De totaal verschuldigde premie bedraagt NAF. 4.320 (16% van NAF. 27.000). Hiervan is door hem verschuldigd 6,5% * NAf 27.000 = NAf. 1.755.
De korting wordt als volgt berekend: NAF. (9.340 -/- (33,8% van Naf. 27.000)) * 6,5% = NAF 13,91.
De door de werknemer verschuldigde premie bedraagt dan: NAF. 1.755 – 13,91 = NAF. 1.741,09
Bij personen die niet in loondienst werken, maar ook voor weduwen en wezen die een pensioen genieten, komen de premies volledig voor hun rekening. De berekeningen in de voorbeelden hiervoor zijn ook op hen van toepassing.
Voor deze personen is vervolgens nog de gliding scale van toepassing. Stel dat het percentage van de
glidingscale in voorbeeld 1 55% en in voorbeeld 2 65% bedraagt.
De verschuldigde premie bedraagt dan in voorbeeld 1 NAF. (3.200 – 167,70) * 55% = NAF. 1.667,76
en in voorbeeld 2 (4.320 – 13,91) * 65% = NAF. 2.798,95

 

2013
 • De Inspecteur der Belastingen Curaçao maakt aan alle werkgevers en werknemers bekend

  dat de premie-inkomensgrens ingevolge de Landsverordening A.O.V./A.W.W. met ingang van
  1 januari 2013 verhoogd wordt tot NAF. 96.069,-
  De maximaal te betalen premie wordt NAF. 13.449,66


  De werknemer die een jaarloon geniet van NAF. 96.569 of meer,
  ( 96.569 – 500 = 96.069,- x 14 %) betaalt dit maximum.
  De gezamenlijke premie voor de A.O.V. en de A.W.W. bedraagt 14% waarvan tenminste 7,5% ten laste van de werkgever komt.


  De maximaal verschuldigde premies A.O.V. / A.W.W. over het jaar 2013 bedragen dan:

 

Per week

Per quincena

Per maand

Per jaar

Loon

 1.875,10

 3.714,19

 8.047,42

 96.569

Aandeel werkgever (7,5%)

138,56

277,12

600,43

 7.205,18

Aandeel werknemer (6,5%)

120,09

240,17

520,37

6.244,48

Totaal (14%)

 258,65

517,29

1.120,80

13.449,66

Voor premieplichtigen die een inkomen hebben minder dan naf. 27.634 geldt een premiekorting.

 

2012
 • De Inspecteur der Belastingen Curaçao maakt aan alle werkgevers en werknemers bekend

  dat de premie-inkomensgrens ingevolge de Landsverordening A.O.V./A.W.W. met ingang van
  1 januari 2012 verhoogd wordt tot NAF. 93.000,-
  De maximaal te betalen premie wordt NAF. 13.020


  De werknemer die een jaarloon geniet van NAF. 93.500 of meer,
  ( 93.500 – 500 = 93.000,- x 14 %) betaalt dit maximum.
  De gezamenlijke premie voor de A.O.V. en de A.W.W. bedraagt 14% waarvan tenminste 7,5% ten laste van de werkgever komt.


  De maximaal verschuldigde premies A.O.V. / A.W.W. over het jaar 2012 bedragen dan:

 

Per week

Per quincena

Per maand

Per jaar

Loon

 1.798,080

 3.596,15

 7.791,67

 93.500

Aandeel werkgever (7,5%)

134,13

268,26

581,25

 6.975

Aandeel werknemer (6,5%)

116,25

232,50

503,75

6.045

Totaal (14%)

 250,38

500,76

1.085,00

13.020

Voor premieplichtigen die een inkomen hebben minder dan naf. 27.634 geldt een premiekorting.

 

2009
 • De Inspecteur der Belastingen Curaçao maakt aan alle werkgevers en werknemers bekend

  dat de premie-inkomensgrens ingevolge de Landsverordening A.O.V./A.W.W. met

  ingang van

  1 januari 2009 verhoogd wordt tot f 77.544,-

  De maximaal te betalen premie wordt f 10.856,16

  De werknemer die een jaarloon geniet van f 78.044,- of meer,

  ( 78.044 – 500 = 77.544,-  x 14 %)  betaalt dit maximum.

  De gezamenlijke premie voor de A.O.V. en de A.W.W. bedraagt 14% waarvan tenminste 7,5% ten laste van de werkgever komt.

  De maximaal verschuldigde premies A.O.V. / A.W.W. over het jaar 2009 bedragen dan:

Inhoudingsplichtige en werknemer

 

%

Loon per week

Premie per week

Loon per kinsena

Premie per kinsena

Loon per maand

Premie per maand

Loon per jaar

Premie per jaar

 

 

1.491,23

 

2.982,46

 

6.462

 

77.544,-

 

Aandeel werkgever

 7,5%

 

 111,84

 

223,68

 

 484,65

 

 5.815,80-

Aandeel werknemer

  6,5%

 

 96,93,-

 

193,86

 

 420,03

 

 5.040,36

Totaal

14 %

 

 208,77

 

417,54

 

 904,68

 

10.856,16

 

2008
 • De Inspecteur der Belastingen Curaçao maakt aan alle werkgevers en werknemers bekend dat de premie-inkomensgrens als gevolg van de Landsverordening A.O.V./A.W.W. met ingang van
  1 januari 2008 verhoogd wordt tot f 72.000,-
  De maximaal te betalen premie wordt f 10.080,-
  De werknemer die een jaarloon geniet van f 72.500,- of meer,
  ( 72.500 – 500 = 72.000,- x 14 %) betaalt dit maximum.
  De gezamenlijke premie voor de A.O.V. en de A.W.W. bedraagt 14% waarvan tenminste 7,5% ten laste van de werkgever komt.
  De maximaal verschuldigde premies A.O.V. / A.W.W. over het jaar 2008 bedragen dan:
Inhoudingsplichtige en werknemer  

%

Loon per week Premie per week Loon per kinsena Premie per kinsena Loon per maand Premie per maand Loon per jaar Premie per jaar
    1.394,23

 

2.788,46

 

6.041,67

 

72.500,-

 

Aandeel werkgever

  7,5%

 

  103,85

 

207,69

 

  450,-

 

  5.400,-
Aandeel werknemer

   6,5%

 

    90,-

 

180,-

 

  390,-

 

  4.680,-
Totaal

14 %

 

  193,85

 

387,69

 

  840,-

 

10.080,-