Inkomstenbelasting

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Inkomstenbelasting > Inkomstenbelasting

 

 

Inkomstenbelasting


De inkomstenbelasting wordt door de Inspecteur der Belastingen voor natuurlijke personen opgelegd.

De inkomstenbelasting die verschuldigd is door werknemers in dienst van een werkgever, en die genoemd wordt in het Inhoudingbesluit (A.B. Curaçao 1992, no. 12), dient ingehouden te worden door de werkgever.

De ondernemer betaalt inkomstenbelasting over zijn inkomen bestaande uit: opbrengst uit onroerende goederen, roerend kapitaal, winst uit onderneming en arbeid en periodieke uitkeringen. Aan het begin van het jaar ontvangt de ondernemer een voorlopige aanslag voor zijn vermoedelijk inkomen over het lopend jaar. Hij kan de aanslag gedurende dat jaar in termijnen betalen. Na afloop van het kalenderjaar heeft de ondernemer na uitreiking van de biljet twee maanden de tijd om zijn aangiftebiljet inkomstenbelasting in te dienen. Uitstel voor het indienen van de aangifte is mogelijk. de Inspecteur legt vervolgens een definitieve aanslag op.

Wanneer ontvangt u een aanslag?


Een aanslag ontvangt u nadat u uw aangifte hebt gedaan bij de Inspectie der Belastingen. Als u uw aangifte niet indient dan legt de Inspectie een ambtshalve aanslag op. De Inspecteur kan u daarbij een boete van maximaal fl. 2.500,- opleggen.

Voorlopige aanslagen worden in het lopende belastingjaar opgelegd en dienen binnen dat belastingjaar voldaan te zijn. Indien een voorlopige aanslag na augustus van dat jaar opgelegd wordt, dient de aanslag binnen 5 maanden voldaan te zijn.

Definitieve aanslagen dienen binnen de wettelijke periode van 5 maanden voldaan te zijn.

Wanneer en hoe moet de aanslag worden betaald?

  • voorlopige aanslag: betaling in zoveel gelijke termijnen als na de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden van het jaar over blijven. Bijv. De dagtekening valt in april; dan moet de aanslag worden betaald in acht (maandelijkse) termijnen;
  • definitieve aanslag: betaling binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet;
  • navorderingsaanslag: betaling binnen een maand na dagtekening van het aanslagbiljet;
Betalingen kunt u doen bij de Eilandsontvanger aan de Regentesselaan z/n. De kassa’s zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.45 uur tot 15.30 uur. Betalingen kunt u ook doen door overmaking via de giro en de bank.

terug naar boven