Andere belastingen

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curašao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Belastingen > Motorrijtuigenbelasting

 

 

Motorrijtuigenbelasting


BEKENDMAKING

Betaling Motorrijtuigenbelasting en Eindverwerkingsheffing Autowrakken

voor het jaar 2015


De Ontvanger van Curacao maakt hierbij bekend, dat met ingang van 5 januari 2015 zal worden aangevangen met de inning van motorrijtuigenbelasting en Eindverwerking Autowrakken voor jaar 2015.
Bij de betaling moeten de volgende bescheiden worden overgelegd:
  • een geldige keuringskaart;
  • een geldig verzekeringsbewijs;
  • een betalingsbewijs over het jaar 2014.
Bij betaling van het eerste halfjaar ontvangt u een rode controlesticker en bij betaling van het hele jaar ontvangt u een blauwe controlesticker.

Betaling van de Motorrijtuigenbelasting en Eindverwerkingsheffing Autowrakken zal aan de loketten van de volgende lokaliteiten plaatsvinden:
  • Landsontvanger, loketten vanaf 7.45 uur t/m 15.30 uur non-stop.
  • Algemene Spaar-en Kredietco÷peratie ACU, vanaf 8.00 uur t/m 15.30 uur non-stop.
  • Girobank N.V. te Colon, Dokterstuin, Marshe Nobo, Sta. Rosa, Janwe, Sta. Maria, Zuikertuin, Scharloo, La Confianza en Renaissance vanaf 8.00 uur t/m 15.30 uur non-stop.
  • Nieuwe Post N.V. te Paseata Sta Rosa, Punda, Otrobanda, W.T.C. en Groot Kwartier vanaf 7.30 uur t/m 17.00 uur non-stop van maandag t/m donderdag, vrijdag 7.30 uur t/m 16.30 uur non-stop.
Indien uw belasting t/m. december 2014 is betaald, kunt u voor het jaar 2015 betalen.


Ontvanger Curašao
Tarieven Normale Platen 2015
Bij nieuw toekenning dient fl. 25.- bijgeteld te worden voor platen

Half jaar Heel jaar
Gasoline

T/m bouwjaar 2006

A Belasting 142.00 268.00
Kentekenplaten    
Sticker 3.00 3.00
  145.00 271.00
Gasoline

Vanaf bouwjaar 2007

B Belasting 203.50 391.00
Kentekenplaten    
Sticker 3.00 3.00
  206.50 394.00
Gasoline

Openbaar vervoer Taxi, Bus en volgens BC-besluit ontheffing vervoer schoolkinderen met accommodatie voor max. 15 pers

C Belasting 67.00 118.00
Kentekenplaten    
Sticker 3.00 3.00
  70.00 121.00
Diesel

Openbaar vervoer Taxi, Bus en volgens BC-besluit ontheffing vervoer schoolkinderen met accommodatie voor max. 15 pers

D Belasting 306.50 597.00
Kentekenplaten    
Sticker 3.00 3.00
  309.50 600.00
Gasoline

Speciaal tarief Personen waarvan vervoermiddel enige bron van inkomsten is, e.e.a. volgens BC-besluit

E Belasting 82.50 149.00
Kentekenplaten    
Sticker 3.00 3.00
  85.50 152.00
Diesel

Speciaal tarief Personen waarvan vervoermiddel enige bron van inkomsten is, e.e.a volgens BC-besluit

F Belasting 396.50 777.00
Kentekenplaten    
Sticker 3.00 3.00
  399.50 780.00
Diesel

Motorrijtuigen

G Belasting 582.50 1,149.00
Kentekenplaten    
Sticker 3.00 3.00
  585.50 1,152.00
Gasoline

Zwaar materiaal

H Belasting 764.00 1,512.00
Kentekenplaten    
Sticker 3.00 3.00
  767.00 1,515.00
Diesel

Zwaar materiaal

I Belasting 951.00 1,886.00
Kentekenplaten    
Sticker 3.00 3.00
  954.00 1,889.00

Voor openbaar vervoer met accommodatie voor meer dan 15 personen gelden de tarieven "A" - "B" en "G"

Motorfiets   Belasting   198.00
Kentekenplaten    
    198.00
Bromfiets   Belasting   64.00
Kentekenplaten    
    64.00

Bijzondere platen 2015

Gasoline

T/m bouwjaar 2006

A Belasting 417.00 818.00
Kentekenplaten    
Sticker 3.00 3.00
  420.00 821.00
Gasoline

Vanaf bouwjaar 2007

B Belasting 478.50 941.00
Kentekenplaten    
Sticker 3.00 3.00
  481.50 944.00
Diesel

Motorrijtuigen

C Belasting 857.50 1699.00
Kentekenplaten    
Sticker 3.00 3.00
  860.50 1702.00


Algemene Informatie

De motorrijtuigenbelasting dient per 31 januari van dat belastingjaar voldaan te zijn. De mogelijkheid bestaat om per 31 januari de helft van de belasting te voldoen voor de periode 1 januari t/m 30 juni. De tweede helft dient op 30 juni voldaan te zijn voor de periode 1 juli t/m 31 december.
Vanaf belastingjaar 1996 zijn kentekenplaten ge´ntroduceerd voor een geldigheidsperiode van 5 jaar. Vanaf belastingjaar 1996 worden de belastingperiodes met een sticker/controle platen gekenmerkt.
De belasting kan op het kantoor van de Ontvanger van Curašao voldaan worden. U dient rekening te houden dat rond vervaldata van de belastingperiodes, rijvorming en wachttijden kunnen en zullen ontstaan.

terug naar boven

De werkgever


U kunt voor de betaling in de maanden december, januari en juni van de gelegenheid gebruik maken om via uw werkgever de belasting te (laten) voldoen. Deze faciliteit via de werkgever kan slechts in de periode van 1 december tot en met 15 januari en in de periode van 1 juni tot en met 20 juni geschieden en wordt geheel tussen de werkgever en de Ontvanger van Curašao afgehandeld.

Om uw medewerkers geen tijd te laten verspillen bij het betalen van belasting en afhalen van de platen kunt u gebruik maken van een lijst. Voor alle aanvragen dient u gebruik te maken van deze lijst die u bij de Ontvanger van Curašao kunt aanvragen. Voor alle aanvragen dient u tevens gebruik te maken van de toegezonden belastingkaarten. Personen die onverhoopt geen belastingkaart hebben ontvangen dienen op een aparte lijst geschreven te worden, opdat zij de verwerking niet vertragen.

Zoals gebruikelijk dient voor iedere aanvraag het volgende meegestuurd te worden:
  1. geldige keuringskaart (bij betaling dient de keuringskaart in ieder geval geldig zijn op de datum van betaling);

  2. gekwiteerde belastingkaart van de laatst betaalde periode en

  3. geldige verzekeringsbewijs (bij betaling dient de verzekeringspremie in ieder geval tot en met de datum van betaling betaald te zijn.

Alle lijsten dienen ingeleverd te worden bij de Ontvanger van Curašao.
Omdat er vˇˇr inlevering van lijst(en) en bijbehorende stukken een controle zal worden uitgeoefend op juistheid en volledigheid dient u voor inlevering telefonisch een afspraak te maken.
Zodra bij deze controle blijkt dat zaken onvolledig of onjuist zijn, zal uw medewerker die de bescheiden komt afleveren verzocht worden deze weer mee te nemen.

U kunt begrijpen dat onvolledig en onjuist ingevulde lijst(en)/gegevens het werkproces in voorgaande jaren teveel hebben verstoord. Het gevolg hiervan wekte ontevreden klanten die te lang op hun zaken moesten wachten. Indien u niet zeker bent van het door u totaal te betalen bedrag, wordt u verzocht om zeker geen blanco cheque mee te sturen, maar te wachten op een telefoontje van de kant van de Ontvanger van Curašao, waarna de cheque met het juiste bedrag afgegeven kan worden.

Zodra binnen de organisatie van de Ontvanger van Curašao uw lijst afgewikkeld is, zal de door u opgegeven contactpersoon gebeld worden. Vˇˇr deze tijd hoeft u niet te bellen.
U kunt natuurlijk meerdere malen van deze service gebruik maken; u hoeft dus niet te wachten totdat u van al uw medewerkers de laatste stukken heeft ontvangen, maar kunt desgewenst per periode opsturen wat u al klaar heeft. Dit laatste voorkomt veel ergernis bij uw medewerkers die wel alles op tijd bij u hebben ingeleverd.

terug naar boven


Motorrijtuigen tarievenVoor de toepassing van de Motorrijtuigenbelasting en Eindverwerkingsheffing auto-wrakkenverordening wordt onder "zwaar motorrijtuig" verstaan: loaders, trekkers, tractor, betontrucks, asfalttrucks, gasoline tankwagens, boortrucks, walsen, vorkheftrucks, motorgraders, scrapers, backhoeloaders en kranen.
Als bewijs van betaling van de Motorrijtuigenbelasting en Eindverwerkingsheffing autowrakken 2015 zal voor het eerste halfjaar een paar kentekenplaten afgegeven worden en voor het tweede halfjaar een controleplaat afgegeven worden.

terug naar boven