Teruggaaf


 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat 2015:
1 april 2016

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Downloads | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | Sitemap | FAQ | Zoeken | Wetgeving

 
Ondernemers > Teruggaaf > Teruggaaf van omzetbelasting

 

 

Teruggaaf van omzetbelasting


In een aantal gevallen kunt u teruggaaf van omzetbelasting krijgen. Dit kan indien:
  • u ten onrechte omzetbelasting heeft betaald (bijv. als gevolg van een administratieve fout);
  • uw klant geheel of gedeeltelijk niet betaalt (zie ook paragraaf 6.1 van handleiding Omzetbelasting);
  • u achteraf een prijsvermindering verleent;
  • u de goederen heeft teruggenomen en de door de klant betaalde OB heeft terugbetaald.
Let op! Als u van mening bent dat u recht heeft op teruggaaf van betaalde OB, dan stuurt u een schriftelijk verzoek aan de Inspecteur der Belastingen. Zelf het verschil verrekenen op de aangifte is niet toegestaan.