Overige Onderwerpen

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curašao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
Particulieren & Ondernemers > Overige Onderwerpen > Vervaldatum Belasting- en Retributiemiddelen

 

 

Vervaldatum Belasting- En Retributiemiddelen


De dagtekening is de dag waarop de aanslag door de Inspecteur der Belastingen opgelegd is.
De vervaldatum is de dag na de laatste wettelijke datum waarop de aanslag voldaan dient te zijn.

Belastingen en retributies Vervaldatum
Aflossing studielening Dagtekening + 1 dag
Afvalstoffenheffing Dagtekening + 1 maand
Ambulancegelden Dagtekening + 1 dag
Bijdrage maatschappelijkzorg Dagtekening + 1 dag
BSK Dagtekening + 1 dag
Drinkwatergelden Dagtekening + 1 dag
Erfpachtrecht Dagtekening + 1 maand
Grondbelasting opgelegd binnen dezelfde kalenderjaar 31 december
Grondbelasting opgelegd na kalenderjaar Dagtekening + 1 dag
Hazardspelenbelasting Dagtekening + 15 dag
Huur domeingrond en water Dagtekening + 1 dag
Inkomstenbelasting definitieve aanslagen Dagtekening + 5 maanden
Inkomstenbelasting voorlopige aanslagen opgelegd vˇˇr 1 augustus 31 december
Inkomstenbelasting voorlopige aanslagen opgelegd vanaf 1 augustus Dagtekening + 5 maanden
Logeergastenbelasting opgelegd vanaf 1 oktober Dagtekening + 3 maanden
Logeergastenbelasting voorlopige aanslagen opgelegd vˇˇr 1 oktober 15 december
Loonbelasting Dagtekening + 15 dag
Precariorecht Dagtekening + 1 dag
Scheepvaart registratiebelasting Dagtekening + 15 dag
Schoolgelden opgelegd vanaf 1 juli van de daaropvolgende kalenderjaar Dagtekening + 1 dag
Schoolgelden opgelegd vˇˇr 1 juli van de daaropvolgende kalenderjaar 31 juli van de daaropvolgende kalenderjaar
Terug te vorderen studiekosten Dagtekening + 1 dag
Vergunningsrecht Dagtekening + 1 dag
Wega di Number K˛rsou Dagtekening + 10 dag
Winstbelasting Dagtekening + 2 maanden