Bezwaar en Beroep

 

Uiterste inleverdata:

Inkomstenbelasting:
60 dagen na uitreiking

Omzetbelasting:
15e dag van de volgende maand

Loonbelasting:
15e dag van de volgende maand

Winstbelasting:
- voorlopige aangifte:
3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitieve aangifte:
6 maanden na afloop van het boekjaar

Verzamelloonstaat loonbelasting:
Voor 1 april van het volgend jaar

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich minstens 8 weken voor vertrek bij de Inspectie der Belastingen te melden voor het verkrijgen van een verklaring inzake zijn belastingaangelegenheden
 

Home | Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Belastingdienst | FATCA | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid DFS

 
 Particulieren & Ondernemers > Bezwaar en Beroep > Beroep

 

 

Beroep


Wanneer kunt u in beroep gaan?

Een beroep is ook mogelijk indien geen uitspraak of niet tijdig een uitspraak wordt gedaan. U kunt in beroep komen binnen twee maanden gerekend vanaf het tijdstip waarop negen maanden is verlopen na het tijdstip waarop het bezwaarschrift door de Inspecteur is ontvangen. De mogelijkheid tot het indienen van een beroep tegen niet of te laat uitspraak doen is opgenomen om trage afdoening te voorkomen en u een mogelijkheid te geven uw recht binnen redelijke termijn te verkrijgen.

Kunt u in beroep gaan als de inspecteur geen uitspraak doet op uw bezwaarschrift?

Als de inspecteur binnen negen maanden na ontvangst van het bezwaarschrift geen uitspraak heeft gedaan, kunt u in beroep gaan tegen het niet tijdig doen van een uitspraak. U kunt in beroep gaan binnen twee maanden gerekend vanaf het tijdstip waarop de negen maanden zijn verlopen. De rechter kan de inspecteur alsnog verzoeken om een uitspraak te doen.

Let op! Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig doen van een uitspraak door de Inspecteur, kan de rechter de Inspecteur verzoeken alsnog een uitspraak op het bezwaarschrift te doen.

Let op! Indien u een beroepschrift heeft ingediend dient uit het beroepschrift duidelijk te blijken tot welk bedrag de aanslag verminderd moet worden.

terug naar boven